kitablar.com Authors Languages Formats Tags All books Contac Login
 

İdiot

İdiot

Dahi rus yazıçısı Dostoyevskinin 1860-1870-ci illərdə yaratdığı məşhur "Cinayət və cəza", "İdiot", "Şəytanlar", "Yeniyetmə" və "Karamazov qardaşları" felsəfi romanlarında Yer küresinin bütün iniltiləri, dərddən ağlını itirmiş adamların sayıqlamaları öz əksini tapmışdır... Ana xəttini insanın daxili ziddiyyətleri təşkil edən həmin romanlar arasında "idiot" en lirik eserdir.
Böyük humanist yazıçı daim cəhd etdiyi roman-poemanı burada daha artıq uğurla yarada bilmişdir. Ölməz sənətkarın məşhur "Dünyanı gözellik xilas edəcek" kelamı romanda bütün gerçək ezəmətiyle seslenir.

Dünya ədəbiyyatı Roman
Format Size
EPUB 642.2 KB Download Read Online
PDF 1.9 MB Download