kitablar.com Authors Languages Formats Tags All books Contac Login
 

İngilis dili dərslik

İngilis dili dərslik


«Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar üçün ingilis dili» adlı dərs vəsaiti 5-6 yaşlı uşaqlara ingilis dilində nitq bacarıq və vərdişləri aşılayan müəllim, tərbiyəçi və valideynlər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Dərs vəsaitinin tərtib edilməsində əsas məqsəd məktəbəqədər yaşlı azərbaycanlı balalara ingilis dilini öyrətməkdir.
Sadə və maraqlı mövzulardan, nəfis tərtibatlı şəkillərdən, mahnı və
notlardan ibarət bu dərs vəsaitinin köməyilə müəllim və tərbiyəçilər uşaqlara ingilis dilində elementar nitq bacarıq və vərdişləri aşılaya bilər, onları dünyada ən geniş yayılmış dilin gözəllikləri və zənginlikləri ilə tanış edə bilərlər.
Dərs vəsaitinin tərtib edilməsində müvafiq sahədə xarici ölkələrdə nəşr olunmuş elmi-metodik ədəbiyyatdan istifadə olunmuşdur.

İngilis dili
Format Size
PDF 2.4 MB Download