kitablar.com Authors Languages Formats Tags All books Contac Login
 

Şah İsmayıl Səfəvi

Şah İsmayıl Səfəvi


Kitab Azərbaycan xalqının dövlətçilik tarixində yeni bir səhifə
açmış, Səfəvilər sülaləsinin əsasını qoymuş, görkəmli sərkərdə, məha-
rətli döyüşçü, istetdadlı şair Şah İsmayıl Səfəvinin həyat və fəaliyyətinə
həsr edilmişdir. İlkin mənbələrin araşdırılmasına geniş yer verilməklə
kitabda Şah İsmayılın əcdadları, dini-siyasi baxışlarının məzmunu və
mahiyyəti, şəxsiyyətinin xüsusiyyətləri əhatəli şəkildə araşdırılaraq
oxucuların diqqətinə təqdim olunmuşdur.

Tarix
Format Size
PDF 6.0 MB Download