kitablar.com Authors Languages Formats Tags All books Contac Login
 

ابریشم بانو

ابریشم بانو

سرشناسه: مهرآوران، عزتالله، 1328
عنوان و پدیدآور: ابریشم بانو / نوشته عزت الله
مهرآوران.
مشخصات نشر: تهران: نمایش (انجمن نمایش)،
.1385
مشخصات ظاهری: 36 ص.
964-5596-92- شابک: 0
یادداشت: فیپا
. موضوع: نمایشنامه فارسی قرن 14
رده بندی کنگره: 1385
PIR 2الف 4986 ه/ 8223
2 اف 8 / رده بندی دیویی: 62
شماره کتابخانه ملی: 29709 85 م

زبان و ادبیات
Format Size
PDF 378.5 KB Download