kitablar.com Authors Languages Formats Tags All books Contac Login
 

İsmayıl Şıxlı seçilmiş əsərləri ikinci cild - Dəli Kür

İsmayıl Şıxlı seçilmiş əsərləri ikinci cild - Dəli Kür

Görkəmli yazıçı İsmayıl Şıxlının oxucular arasında geniş şöhrət
qazanmış "Dəli Kür" romanı XIX əsrdə tarixi qanunauyğunluqların
Azərbaycan xalqının həyatına daxil olma prosesini, adamların yaşayışında,
mənəviyyatında əmələ gətirdiyi köklü dəyişiklikləri realist inandırıcılıqla
göstərən bir əsərdir. Xalqımızın milli oyanış dovrü Göytəpə kəndində baş
verən mürəkkəb və ziddiyyətli hadisələr fonunda qələmə alınmışdır, Əsər
qollu-budaqlı qəhrəmanlarına, ehtiramlar toqquşması və bədii boyaların
zənginliyinə görə haqlı olaraq milli tarixi roman janrının kamil
nümunələrindən sayılır.
Sovet dövrü Azərbaycan ədəbiyyatında həqiqi milli xarakterin, realist
zadəgan-kübar (mülkədar) obrazının ilk dolğun, tutumlu örnəyi məhz "Dəli
Kür" romanının qəhrəmanı Cahandar ağadır.
...İsmayıl Şıxlı zaman-zaman oxunacaq bir kitabdır - "Dəli Kür"dür.

Müasir ədəbiyyat
Format Size
PDF 3.5 MB Download