kitablar.com Authors Languages Formats Tags All books Contac Login
 

Baş

Baş


Elçin Azərbaycan ədəbiyyatının canlı klassiki hesab olunur.
Bir çox nüfuzlu beynəlxalq mükafatlara layiq görülüb.
Romanları, povest və hekayələri, eləcə də elmi monoqrafiya və məqalələri 30-dan çox dilə tərcümə olunub.
Pyesləri Nyu-York, London, İstanbul, Moskva, Sankt-Peterburq, Ankara və başqa şəhərlərin teatrlarında tamaşaya qoyulub.
Kitablarının ümumi tirafı altı milyona yaxındır.

Roman
Format Size
PDF 625.3 KB Download
EPUB 552.6 KB Download Read Online