kitablar.com Authors Languages Formats Tags All books Contac Login
 

Baş tutmayan intihar

Baş tutmayan intihar

Bu kitab yazıçı-publisist Camal Zeynaloğlunun oxucuları ilə
sayca on doqquzuncu görüşüdür.Oxucuların ixtiyarına verilən bu
kitabda müəllifin son dövrlərdə qələmə aldığı insanları xeyirxah
əməllər görməyə səsləyən və Qarabağ savaşına həsr etdiyi yeni
hekayə və esseləri toplanmışdır.
İnanırıq ki, müəllifin bu kitabı da oxucuları və onu sevənləri
tərəfindən maraqla qarşılanacaq.

Roman və nağıl
Format Size
PDF 1.9 MB Download