kitablar.com Authors Languages Formats Tags All books Contac Login
 

Corc Oruell 1984

Corc Oruell 1984

Soyuq, günəşli aprel günü idi. Saat on üçü vurdu. Sərt küləkdən qorunmaq üçün çənəsini
sinəsinə sıxıb addımlayan Uinston Smit özünü “Qələbə” yaşayış binasının şüşə qapısından tələsik içəri
saldı. Amma nə qədər cəld tərpənməyə çalışsa da, külək qum qarışıq tozu arxasınca vestibülə doldurdu.

Dünya ədəbiyyatı Roman
Format Size
PDF 18.8 MB Download