kitablar.com Authors Languages Formats Tags All books Contac Login
 

Dözümlü adam

Dözümlü adam


“Dözümlü adam” əsəri məşhur ingilis yazıçısı Con Qolsuorsinin sevilən əsərlərindən biridir. Povestdə Qolsuorsinin məxsusi yazı üslubu insanı özünə cəlb edir. Əsərin əsas qəhrəmanı Britaniya Gəmiçilik şirkətinin sədri Silvanes Heytorpdur. Hadisələr də elə onun ətrafında cərəyan edir. Əsərin digər qəhrəmanları – şirkətin gənc katibi Hilbert Farni, mister Braunbi, Rozamunda Larni, Co Pillindir.
 
Hər şey şirkətin nüfuzunu gücləndirmək məqsədi ilə imzalanan yeni müqavilə ilə başladı…

Dünya ədəbiyyatı Roman
Format Size
PDF 786.1 KB Download