kitablar.com Authors Languages Formats Tags All books Contac Login
 

Dilçilik elmində Afad Qurbanov irsi

Dilçilik elmində Afad Qurbanov irsi


Monoqrafiyada A.Qurbanovun dilçiliyin
müxtəlif sahələrini və əlifba məsələsini əha­
tə edən konseptual elmi tədqiqat əsərləri,
yaradıcılıq yolu təhlil edilmişdir. Monoqrafi­
yadan elmi işçilər, tədqiqatçılar, tələbə və
müəllimlər faydalana bilərlər.

Dil Dilçilik
Format Size
PDF 3.5 MB Download