kitablar.com Authors Languages Formats Tags All books Contac Login
 

Dovşan qaç

Dovşan qaç


Böyük Amerika yazıçısı John Updike bu romanda Dovşan ləqəbli basketbolçu, 26 yaşlı Harri Enqstromun həyatından beş ayı təsvir edir. Bu beş ay ərzində Dovşan ailəsindən və ətrafdan gələn sıxıntılardan azad olmağa çalışır. Çalışır, çünki onun düşüncəsinə görə, cəmiyyətdə şəxsiyyətin formalaşması üçün bu vacibdir.

Roman Dünya ədəbiyyatı
Format Size
PDF 2.6 MB Download
EPUB 298.2 KB Download Read Online