kitablar.com Authors Languages Formats Tags All books Contac Login
 

HEYDƏR ƏLİYEV VƏ MİLLİ-MƏNƏVİ DƏYƏRLƏR

HEYDƏR ƏLİYEV  VƏ MİLLİ-MƏNƏVİ  DƏYƏRLƏR

Elmi redaktor:
Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə,
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri,
tarix elmləri doktoru, professor
Rəyçilər:
Vasim Məmmədəliyev,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü,
Fuad Qasımzadə,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü,
Bəkir Nəbiyev,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü,
Anar İskəndərov,
tarix elmləri doktoru, professor
Dizayn:
Mübariz Xəlilov
F-43 Adil Abdulla Əl-Fəlah. HEYDƏR ƏLİYEV VƏ MİLLİ-MƏNƏVİ DƏYƏRLƏR.
Bakı, Qismət, 2007, 108 səh. (şəkilli)
F
085 51 07
0403000000
M − − −
ISBN10 9952-8082-2-4
ISBN13 978-9952-8082-2-3

تاریخ و جغرافیا
Format Size
PDF 2.7 MB Download