kitablar.com Authors Languages Formats Tags All books Contac Login
 

Kәsmә şikәstә qanad

Kәsmә şikәstә qanad


Şair Əsəd Nikfal(Fəryad)ın Azərbaycan dilində latın qrafikasında qəzəlləri

şeir
Format Size
EPUB 101.9 KB Download Read Online
PDF 161.4 KB Download