kitablar.com Authors Languages Formats Tags All books Contac Login
 

Səfillər

Səfillər


Böyük fransız yazıçısı Viktor Hüqo bir çox şeirlər, pyeslər və nəsr əsərləri yazmışdır. Onun ən məşhur əsərləri isə “Səfillər” və “Paris Notr-Dam kilsəsi” romanlarıdır. Hüqonun atası Napoleon ordusunun generalı olmuşdur. Balaca Viktorun uşaqlığı atası ilə birlikdə Marseldə, Korsikada, Elbada, İtaliya və İspaniyanın müxtəlif şəhərlərində keçmişdir. Bu, onun dünyagörüşünə böyük təsir göstərmişdir. Böyük ədibin əsərləri Azərbaycan dilinə XIX əsrin sonlarından etibarən tərcümə olunmağa başlamış

Dünya ədəbiyyatı Uşaq ədəbiyyatı
Format Size
PDF 2.6 MB Download