kitablar.com Authors Languages Formats Tags All books Contac Login
 

Sarı gəlin

Sarı gəlin


Bu mətn, mü əllifin xəstə təxəyyülünün məhsuludur.
Bütün ad, soyad, vəzifə, status, rütbə oxşarlıqları - tamamilə təsadüfidir.
On altı yaşına çatmamış yeniyetmələrin, ürəyi zəif adamların,
hipertoniklərin, hamilə qadınların, “milli-mənəvi dəyərlər”ə
aludə olanların və “ana-bacı” söhbəti eləyənlərin oxuması tövsiyə olunmur.
Kitabın ərsəyə gəlməsi və nəşrində mənə maddi və mənəvi dəstək verən,
adının açıqlanmasını istəməyən əziz dostuma, dərin minnətdarlığımı bildirirəm.

Roman
Format Size
EPUB 325.0 KB Download Read Online
PDF 922.2 KB Download