kitablar.com Authors Languages Formats Tags All books Contac Login
 

Siçanlar və İnsanlar Haqqında

Siçanlar və İnsanlar Haqqında


Con Steynbek(1902-1968)-Amerika yazıçısı, XX əsr dünya ədəbiyyatının korifeylərindən biri. 1962-ci ildə Həyəcanlarımızın qışı və Çarli ilə səyahət adlı əsərlərinə görə ədəbiyyatda Nobel mükafatına layiq görülmüşdür. On altı roman, altı povest və bir sıra hekayələr toplusu daxil olmaqla ümumilikdə iyirmi beş kitab yazmış, Siçanlar və insanlar haqqında (1937) və Qəzəb salxımı ( 1939) əsərləri Pulitzer mükafatına layiq görülmüşdür. Siçanlar və insanlar haqqında povesti daha öncə Azərbaycan dilində nəşr olunmasına baxmayaraq, Müşfiq Babayevin orijinaldan tərcüməsində bu əsəri yenidən oxuculara təqdim edirik.

Dünya ədəbiyyatı Roman
Format Size
PDF 392.9 KB Download