kitablar.com Authors Languages Formats Tags All books Contac Login
 
Müasir Azərbaycan ədəbi dilinə dair praktikum 1-ci cild
Müasir Azərbaycan ədəbi dilinə dair praktikum 1-ci cild
Müasir Azərbaycan ədəbi dilinə dair praktikum 2-ci cild
Müasir Azərbaycan ədəbi dilinə dair praktikum 2-ci cild
Bədii mətnin linqvistik təhlili
Bədii mətnin linqvistik təhlili
Türkoloji dilçilik
Türkoloji dilçilik
Azərbaycan şəxs adları izahlı lüğət
Azərbaycan şəxs adları izahlı lüğət
Dilçilik elmində Afad Qurbanov irsi
Dilçilik elmində Afad Qurbanov irsi
Müasir Azərbaycan dili: Morfologiya, sintaksis
Müasir Azərbaycan dili: Morfologiya, sintaksis
Müasir Azərbaycan dili: fonetika, yazı, əlifba, qrafika, orfoqrafiya, orfoepiya
Müasir Azərbaycan dili: fonetika, yazı, əlifba, qrafika, orfoqrafiya, orfoepiya
Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti
Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti