kitablar.com Authors Languages Formats Tags All books Contac Login
 
Ovçu mamud
Ovçu mamud
Çınqıdı çınqıdı balaca sərçə
Çınqıdı çınqıdı balaca sərçə
yeddi qardaş bir bacı
yeddi qardaş bir bacı
Ayı xoruldayır
Ayı xoruldayır
Yaşasın ölmək
Yaşasın ölmək
Tülkü tülkü tünbəki
Tülkü tülkü tünbəki