kitablar.com Authors Languages Formats Tags All books Contac Login
 

Azərbaycan şəxs adları izahlı lüğət

Azərbaycan şəxs adları izahlı lüğət


Kitabda Azərbaycanda mövcud, həmçinin mövcud
olmuş, bu gün soyadlarda, deyimlərdə, ifadələrdə və s.
yaşayan şəxs adları izah edilmişdir.
Şərhlərdə adın mənası ilə yanaşı, mənşəyi, təkamülü,
bu gün məişətimizdə işləklik dərəcəsi haqqında məlumat
verilir, adlar tarixi və filoloji baxımdan təhlil edilir. Kitab
geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulduğundan yeri
gəldikcə bəzi adların məşhur daşıyıcıları haqqında məlu-
matlar da verilmişdir.

Dil Dilçilik Lüğət
Format Size
PDF 8.1 MB Download